Дысцыпліны

Дысцыпліны кафедры 

1. Гісторыя філасофіі.

2. Логіка.

3. Асновы сучаснага прыродазнаўства.

4. Рэлігіязнаўства.

5. Філасофія.

6. Філасофія і метадалогія навукі.

7. Этыка.

8. Этыка і эстэтыка.