Дысцыпліны кафедры гісторыі Беларусі

Кафедра гісторыі Беларусі створана шляхам аб’яднання выкладчыцкіх калектываў кафедры гісторыі СССР і БССР і кафедры палітычнай гісторыі (да гэтага кафедры гісторыі КПСС) у 1992 годзе. У 2015 г. на кафедры працуюць 12 выкладчыкаў: 7 дацэнтаў, 2 старэйшых выкладчыка  і 3 асістэнты. Сярод іх два выдатнікі адукацыі Рэспублікі Беларусь (М.Н.Мурашка і М.І.Старавойтаў).

У розныя гады кафедру ўзначальвалі д.г.н., прафесар Э.М.Энтин, к.г.н., дацэнт М.І.Старавойтаў,  к.г.н., дацэнт В.П. Пічукоў. Зараз загадчыцай кафедры з’яўляецца к.г.н., дацэнт А.Р.Яшчанка.

Кафедра забяспечвае выкладанне курсаў на ўсіх факультэтах універсітэта і з’яўляецца  выпускаючай на гістарычным факультэце. Базавыя дысцыпліны, якія чытаюцца выкладчыкамі кафедры –  «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя культуры Беларусі”, «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі», «Гістарыяграфія гісторыі Беларусі», «Этналогія і этнаграфія Беларусі» і іншыя. Кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплін, арыентаваных на паглыбленае вывучэнне гісторыі музейнай справы і аховы гісторыка-культурная спадчыны Беларусі.  За кафедрай замацавана вучэбная спецыялізацыя «Гісторыя Беларусі новага і навейшага часу». Спецкурсы  і спецсемінары ахопліваюць праблемы этнічнага, дзяржаўна-палітычнага, культурнага развіцця Беларусі ў мінулым і сучаснасці. Кафедра ажыццяўляе кіраўніцтва археолого-этнаграфічнай, эўрыстычнай (пошукавай), музейнай (азнаямленчай),  музейнай (экскурсійнай (фондавай)), педагагічнай і пераддыпломнай практыкамі.

Выкладчыкі кафедры здзяйсняюць выкладанне дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла для студэнтаў усіх спецыяльнасцей універсітэта – “Гісторыя Беларусі (ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі)”, “Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы” і “Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветнай вайны)”.

Навукова-даследчая работа выкладчыкаў кафедры накіравана на паглыбленае вывучэнне гісторыі Беларускага Усходняга Палесся і Падняпроўя. Па выніках даследаванняў апублікаваны шэраг манаграфій (А.Р.Яшчанка, А.Дз.Лебедзеў, В.П.Пічукоў, М.І.Старавойтаў), шмат артыкулаў, у якіх раскрываюцца старонкі гісторыі і культуры Беларусі, перш за ўсё Гомельшчыны. Перыядычна арганізуецца правядзенне  Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі “Беларусь у гістарычнай рэстраспектыве XIX – XX стагоддзіў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы”. Асаблівая ўвага надаецца характарыстыцы беларуска-расійска-украінскага памежжа і этнаграфіі гарадскога насельніцтва рэгіёну. Поспяхі ў навукова-даследчыцкай дзейнасці адзначаны высокімі ўзнагародамі: лаўрэацтва ў конкурсе навуковых работ ГДУ імя Ф.Скарыны “Скарынінскія навуковыя чытанні”, іменная стыпендыі Презідэнта Рэспублікі Беларусь, премія Гомельскай Праваслаўнай Епархіі, конкурсаў абласнога і гарадскога ўзроўню (А.Р.Яшчанка, А.Дз.Лебедзеў, В.П.Пічукоў, М.І.Старавойтаў). У распрацоўцы гэтых праблем ўдзельнічаюць і студэнты, якія неаднаразова былі пераможцамі і лаўрэатамі міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў навуковых студэнцкіх работ.

Кафедра актыўна супрацоўнічае з вядучымі вучэбнымі, навуковымі і культурнымі ўстановамі Рэспублікі Беларусь (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, ГНУ “Цэнтр ісследованій белорусскай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” ), універсітэтамі Беларусі, Украіны, Расіі, а таксама музеямі Гомельшчыны.

Кафедра гісторыі Беларусі актыўна праводзіць культурна-асветніцкую дзейнасць і вялікую работу па патрыятычнаму выхаванню моладзі. На кафедры дзейнічаюць студэнцкія суполкі “Сябры музея” і “Ваколіца”. Кафедра праводзіць эфектыўную прафарыентацыйную працу, бярэ ўдзел у арганізацыі і правядзенні алімпіяд школьнікаў і студэнтаў, у тым ліку міжнароднай алімпіяды студэнтаў, прысвечанай Дню вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай гісторыі Беларусі ў 2015-2016 нав.г.

Спецыяльнасць “Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)”

1.     Архівазнаўства

2.     Гістарычнае краязнаўства.

3.     Гісторыя Беларусі.

4.     Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі.

5.     Музеезнаўства.

6.     Этналогія і этнаграфія Беларусі.

7.     Сацыяльна-культурная антрапалогія.

8.     Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветнай вайны)

9.     Абавязковы модуль “Паліталогія”.

10. Эканамічная гісторыя Беларусі.

11. Гісторыя культуры Беларусі.

12. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі.

13. С/к “Гістарычнае краезнаўства Гомельшчыны”

14. С/к “Этнаграфія гарадоў Беларусі у 19 – пачатку 20 ст.”

15. С/к “Грамадства і культура Беларусі 15-18 ст. (па звестках крыніц асабістага паходжання)”

16. С/к “Беларусізацыя і украінізацыя ў умовах трансфармацыі савецкай нацыянальнай політыцы (1920-1930-е годы)”.

17. С/к “Актуальныя праблемы грамадска-палітычнай дзейнасці інтэлігенцыі Беларусі 19 в.”.

18. С/к “Дапаможныя гістарычныя дысцыпілны ў школьнай краязнаўчай рабоце”.

19. С/к “Малыя дыяспары Беларусі”.

20. С/к “Праблемы сацыяльна-палітычнай гісторыі Беларусі 19 – пачатку 20 ст.”.

21. С/к “Царква і ўлада на Беларусі в 20 ст.”.

22. С/к “Этнадэмаграфічныя і сацыякультурныя працэсы в БРУП в конце 19 – начале 20 ст.”.

Спецыяльнасць “Гісторыя. Англійская мова”.

1.     Гісторыя Беларусі.

2.     Гістарыяграфія гісторыі Беларусі.

Спецыяльнасць “Музейная справа і ахова гістарычнай спадчыны (гісторыя і музеалогія)”.

.

1.     Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветная вайны).

2.     Навукова-фондавая работа ў музеях.

3.     Ахова гісторыка культурнай спадчыны.

4.     Гісторыя культуры Беларусі.

5.     Тэорыя і методыка музейнай справы.

6.     Экскурсазнаўства.

7.     С/к “Музеі гісторыі горада на Беларусі”.

8.     С/к “Народная творчасць у музеях Беларусі”.

9.     С/к “Этнаграфічны аспект в дзейнасці музеяў Беларусі”.

Спецыяльнасць ““Музейная справа і ахова гістарычнай спадчыны (культурная спадчына і турызм)”.

1.     Гісторыя Беларусі.

2.     Гістарычнае краезнаўства.

3.     Этналогія і этнаграфія Беларусі.

4.     Гісторыя культуры Беларусі.

5.     Гісторыя музейнай справы.

6.     Беларусазнаўства.

7.     Крыніцазнаўства.

8.     Абавяўковы модуль “Паліталогія”.

9.     Эканамічная гісторыя Беларусі.

10. Гісторыка-турыстычны патэнцыял Беларусі.

11. Музеезнаўства.

12. С/к “Палацава-паркавые ансамблі Беларусі”.

Негістарычныя спецыяльнасці

1.     Абавязковы модуль “Паліталогія”.

2.     Абавязковы модуль “Гісторыя”.

3.     Спецыялізаваны модуль “Вялікая  Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)”.