Дысцыпліны кафедры гісторыі Беларусі

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай гісторыі Беларусі ў 2015-2016 нав.г.

Спецыяльнасць “Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)”

1. Архівазнаўства

2. Гістарычнае краязнаўства.

3. Гісторыя Беларусі.

4. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі.

5. Музеезнаўства.

6. Этналогія і этнаграфія Беларусі.

7. Беларусазнаўства.

8. Сацыяльна-культурная антрапалогія.

9. Нацыянальная эканоміка Беларусі.

10. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветная вайны)

11. Эканамічная гісторыя Беларусі.

12. Гісторыя культуры Беларусі.

13. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі.

14. Дысцыпліны спецыялізацыі.

Спецыяльнасць “Музейная справа і ахова гістарычнай спадчыны (гісторыя і музеалогія)”.

1. Гістарычнае краязнаўства.

2. Гісторыя Беларусі.

3. Этналогія і этнаграфія Беларусі.

4. Беларусазнаўства.

5. Гісторыя культуры Беларусі.

6. Гісторыя музейнай справы.

7. Крыніцазнаўства.

8. Эканамічная гісторыя Беларусі.

9. Музеезнаўства.

10. Навукова фондавая праца ў музее.

11. Тэорыя і методыка музейнай справы.

12. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

13. Экскурсазнаўства

14. Палацава-паркавыя ансамблі Беларусі.

15. Мэнэджмент і маркетінг в музейнай дзейнасці.

16. Ахова памятнікаў гісторыі і культуры Гомельшчыны

17. Праэктаванне музейнай экспазіцыі.

18. Народнае мастацтва ў музеях Беларусі.

19. Музеі гісторыі горада на Беларусі.

Спецыяльнасць ““Музейная справа і ахова гістарычнай спадчыны (культурная спадчына і турызм)”.

1.  Гісторыя Беларусі.

2. Гісторыя культуры Беларусі.

3. Турыстычны патэнцыял Гомельшчыны

4. Гісторыя і арганізацыя турызму.

5. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветная вайны).

6. Музеі гісторыі горада на Беларусі.

7. Экскурсазнаўства.

8. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

Негістарычныя спецыяльнасці

1. Абавязковы модуль “Паліталогія”.

2. Абавязковы модуль “Гісторыя”.

3. Спецыялізаваны модуль “Вялікая  Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)”.

4. Спецыялізаваны модуль “Гісторыя культуры Беларусі”.