Исторический

logo

факультет

Канферэнцыі

Гістарычны факультэт праводзіць міжнародную навуковую канферэнцыю «100 год Расійскай рэвалюцыі: падвядзенне вынікаў»

Iнфармацыйнае пiсьмо:

[wpdm_file id=112]

ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ приглашает
24–25 ноября 2017 года на

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»

Информационное письмо — [wpdm_file id=113]

27-28 октября 2017 г.

состоятся IV Туровские Епархиальные Образовательные Чтения на тему:

«Нравственные ценности и будущее человечества»

Информационное письмо — [wpdm_file id=114]

Приглашаем принять участие в региональной научно-практической конференции «Православие в общественной жизни: традиция и современность», которая состоятся 16-17ноября 2016 г., г. Гомель, в рамках XIІІ Свято-Покровских образовательных чтений: «1917-2017: уроки столетия»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

[wpdm_file id=79]

Запрашаем да ўдзелу ў Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны» 21 – 22.04.2016 г.

Інфармацыйнае паведамленне:

[wpdm_file id=59]

Доступен сборник научных статей «Православие в общественной жизни: традиции и современность».

Скачать PDF-файл можно здесь

[wpdm_file id=60]

На гістфаку прайшла канферэнцыя «Беларусь у гістарычнай Рэтраспектыве XIX – XXI стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы»

Канферэнцыі

Канферэнцыі20 кастрычніка 2015 г. адбылася Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Беларусь у гістарычнай Рэтраспектыве XIX – XXI стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы». Гэта адметная навуковая падзея на гістарычным факультэце. Падрыхтоўка мерапрыемства была ўскладзена на кафедру гісторыі Беларусі. Трэба падкрэсліць, што канферэнцыя па гэтай тэматыцы праводзіцца ўжо ў чацвёрты раз і з’яўляецца вынікам руплівай працы айчынных гісторыкаў па актуальных пытаннях беларускай гісторыі і культуры.

У аргкамітэт паступілі заяўкі ад удзельнікаў з розных навуковых і культурна-асветных устаноў Беларусі: НАН Беларусі (Інстытут гісторыі і Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры), а таксама БДУ, універсітэтаў Гродна, Брэста, Віцебска, Магілёва, Мазыра. Свае матэрыялы прапанавалі супрацоўнікі музейнай сферы і архіваў праваслаўнай царквы. Усяго цікавасць да канферэнцыі прадэманстравалі каля 50 даследчыкаў з Беларусі (з іх 2 доктары навук і 30 кандыдатаў навук), былі зарэгістраваны два замежныя навукоўцы з Украіны і Расіі (ВНАУ, Вінніца; РДПУ імя Герцэна, Санкт-Пецярбург).
Па матэрыялах канферэнцыі плануецца выданне зборніка артыкулаў, які можа апынуцца карысным не толькі ў навуковай сферы, але і ў працэсе выкладання айчыннай гісторыі.

Канферэнцыя «Гістарычная спадчына г. Тураў»

Канферэнцыі

Група выкладчыкаў гістарычнага факультэта прыняла ўдзел у рабоце Навукова-практычнай канфереэнцыі “Гістарычная спадчына г. Тураў”. Яна была падрыхтавана ў рамках выканання Комплекса мер па захаванню гісторыка-культурнай спадчыны і развіцця турыстычнага патэнцыялу г. Тураў, які быў зацверджаны старшынёй Гомельскага аблвыканкама В.А.Дворнікам. Акрамя ГДУ імя Францыска Скарыны арганізатарамі канферэнцыі выступілі Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, Упраўленне адукацыі Гомельскага абласнога выканаўчага камітэту, Жыткавічскі райвыканкам і Гомельскі палаца-паркавы ансамбль. Усяго праграма канферэнцыі ўключала 35 дакладаў, з якіх 10 былі прадстаўлены выкладчыкамі гістарычнага факультэта нашага ўніверсітэта. Даклад дэкана гістарычнага факультэта М.М.Мязгі быў агучаны на пленарным пасядэнні канферэнцыі. Акрамя абмеркавання навуковых праблем у час пленарнага пасяджэння і работы секцый, удзельнікі канферэнцыі наведалі гістарычныя мясціны і помнікі Турава.

Институт философии Национальной академии наук Беларуси
проводит 12-13 ноября 2015 года
Вторую международную научную конференцию
Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в условиях социально-экономической модернизации

Конференция проводится в контексте празднования Всемирного дня философии ЮНЕСКО. Она продолжает серию научно-экспертных, издательских и просветительских мероприятий Института философии под общим названием «Интеллектуальная культура Беларуси». Их общая цель выработать системное понимание природы, особенностей и динамики интеллектуальной культуры Беларуси, отобразить ее как основу международного позиционирования нашей страны, ее вклада в мировую цивилизацию.

Понятие интеллектуальной культуры заключает в себя совокупность представлений об интеллектуальной истории страны, духовных традициях народа, об образовательном и научно-техническом потенциале государства, механизмах его воспроизводства. Качество и предметное содержание интеллектуальной культуры можно рассматривать как базовую характеристику социума, залог его устойчивости в системе глобальных отношений.

В обсуждении интеллектуальной культуры Беларуси, учитывая интегральный характер этого понятия, должны принять участие представители многих отраслей науки и образования, специалисты различных сфер. Мировоззренческие и методологические предпосылки для их диалога, как и его «общий язык», создаются в рамках философского знания.
Проблемное поле

Тематика Второй международной научной конференции «Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в условиях социально-экономической модернизации» объединяет научно-теоретический и практический компонент. Она связана как с осмыслением роли научных, технических и гуманитарных знаний в возрастании интеллектуального капитала общества, так и с обобщением реального опыта управления знаниями, компетенциями и интеллектуальным капиталом в Республике Беларусь.

Для выполнения насущных задач модернизации экономики и общества необходимо решить ряд вопросов. В чем состоит инновационный потенциал национальной культуры? Какая именно модель модернизации необходима нашему обществу, и какие знания имеют в этой модели приоритет? С помощью каких средств эти знания должны воплощаться в социальных инновациях? Какого рода институты, формы общественной жизни необходимы для того, чтобы практика грамотного управления знаниями, их капитализации приобрела общегосударственный масштаб? Что необходимо сделать, чтобы повысить отдачу от системы образовательно-воспитательной работы как важнейшего проводника и транслятора интеллектуальной культуры?

Информационное письмо можно скачать здесь

[wpdm_file id=51]

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Арганізацыйны камітэт па правядзенню

МІЖНАРОДНЫХ НАВУКОВЫХ  ДОЎНАРАЎСКІХ  ЧЫТАННЯЎ

паведамляе, што ВОСЬМыя чытанні адбудуцца 9-10 КАСТРЫЧНІКА 2015 г.

у горадзе Рэчыца Гомельскай вобласці Рэспублікі Беларусь.

Фундатарамі чытанняў з’яўляюцца Рэчыцкі раённы выканаўчы камітэт

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны

Для абмеркавання плануюцца тэматычныя напрамкі:

I. М.В. ДоЎнар-Запольскі: жЫЦЦЁ, наВуКоВАЯ СПАДЧЫНА І ДАСЛЕДЧЫЦКІЯ ТРАДЫЦЫІ:

— Жыццё, навуковая і грамадская дзейнасць вучонага: дакументы і факты, падзеі і персаналіі.

— Доўнар-Запольскі як этнограф, фалькларыст, эканаміст і літаратуразнаўца.

— Теарэтычныя и метадалагiчныя праблемы гуманітарных навук у працах М.В. Доўнар-Запольскага.

— Навуковая спадчына М.В. Доўнар-Запольскага ў кантэксце крыніцазнаўства, этналогіі, гістарыяграфіі, гісторыі эканомікі.

II. РэчыцКІ Рэгіён у часе і прАсторЫ:

— Археалагічнае даследаванне Рэчыцкай зямлі.

— Гісторыя горада і рэгіёна ад старажытнасці да сучаснасці.

— Культурная спадчына Рэчыцкага регіёна.

— «Рэчыцкі радавод»: знакамітыя прадстаўнікі Рэчыцкай зямлі

— Эканамічнае і соцыа-культурнае развіццё рэгіёна ў мінулым і сучаснасці.

Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы аўтара просім дасылаць да 1 жніўня 2015 г. па адрасу:

Гомельскі дзяржаўны універсітэn імя Ф.Скарыны

вул. Савецкая –104, 246019 Гомель, Рэспубліка Беларусь

emaіl: lebedeva.gsu@gmail.com;

даведкі па телефонах: 37-57-09 (Валянціна Міхайлаўна);

czaropka@gmail.com

даведкі па телефонах: 60 40 60 (Людміла Дабрылка);

Тэксты дакладаў і паведамленняў у друкаваным і электронным выглядзе

(Word, Tіmes New Roman, 14, спасылкі, пазначаныя індэксам, ў канцы тэкста) аб’ёмам да 10 старонак перадаюцца ў  аргкамітэт пад час  канферэнцыі і будуць надрукаваны ў складзе навуковага рэцэнзаванага зборніка.

Аргкамітэт бярэ на сябе права запрашэння ўдзельнікаў чытанняў і адбору артыкулаў для публікацыі.

Харчаванне ўдзельнікаў і выданне матэрыялаў канферэнцыі забяспечваецца аргкамітэтам. Даезд за кошт удзельнікаў ці камандзіруючых арганізацый.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Учреждение образования «Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Гомельская епархия Белорусской Православной Церкви

приглашают преподавателей, аспирантов и студентов принять участие в проводимой в рамках

XIІ Свято-Покровских образовательных чтений:

«Традиции и новации: культура, общество, личность»

региональной научно-практической конференции

«Православие в общественной жизни: традиция и современность»,

которая состоятся 10-11 ноября 2015 г., г. Гомеля

Основные темы для обсуждения:

1. Церковь и государство: история взаимоотношений и перспективы.

2. Культурные традиции Гомельского региона и православная церковь.

3. Вопросы формирования всесторонне развитой личности в современном учебно-воспитательном процессе.

В рамках конференции планируется проведение круглого стола на тему: «Гражданский брак: любовь без обязательств?».

Рабочие языки: белорусский, русский.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей.

Для участия в конференции необходимо отправить по электронной почте в организационный комитет на адрес savyonok*gsu.by не позднее 15 октября 2015 г.

•          заявку

•          материалы доклада (название файла доклада – инициалы и фамилия автора)

Количество материалов от каждого участника – не более одного

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, распределения по секциям, отклонения материалов.

Публикация материалов будет происходить по результатам выступления на секционных заседаниях.

Продолжительность выступления – 10 минут.

Телефон для справок: 8-0232-60-30-42 (Кафедра истории славян и специальных исторических дисциплин исторического факультета УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЗАЯВКИ представлены в ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ, которое можно скачать здесь.

[wpdm_file id=42]

21 лістапада  2014 г. з нагоды юбілея гістарычнага факультэта адбылася Навукова-практычная канферэнцыя “Гісторыя і сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны: праблемы вывучэння і выкладання”. Яе праграма ўключае каля 60 дакладаў. З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся рэктар ўніверсітэта, член-карэспандэнт НАН Беларусі А. У. Рагачоў. З віншаваннямі ў адрас гістарычнага факультэта выступілі госці, якія прыбылі на юбілейныя мерапрыемствы з іншых ВНУ. Удзельнікам канферэнцыі і гасцям быў прадстаўлены стэнд, на якім 70-гадовая гісторыя факультэта была адлюстравана ў фотадакументах.

Канферэнцыі

Сёмага верасня 2012 г. на базе Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Ф. Скарыны адбылася навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 870-годдзю першай згадкі горада «Гомель: cтаронкi гicторыi». Арганізатарамі канферэнцыі выступілі: Гомельскі гарадскі выканаўчы камітэт, гістарычны факультэт універсітэта. З прывітальным словам выступілі рэктар універсітэта, член-карэспандэнт НАН Беларусі А.В. Рагачоў, нам. кіраўніка Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта А.В. Клічкоўская. З пленарнымі дакладамі выступілі: д.г.н. А.А. Макушников, к.г.н. С.А. Чарапко, М.І. Старавойтаў, С.А.Елізараў. Праца канферэнцыі працягнулася ў двух секцыях: «Праблемы сацыяльна-палітычнай і этнакультурнай гісторыі Гомеля», «Гісторыка-культурная спадчына Гомеля: праблемы захавання, вывучэння і выкарыстання».

Канферэнцыі26-27 красавіка 2012 года на базе гістарычнага факультэта адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «БЕЛАРУСЬ І суседзі: ШЛЯХІ ФАРМIРАВАННЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦI, МIЖНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ I МIЖДЗЯРЖАЎНЫЯ АДНОСIНЫ».
У канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Украіны, Польшчы, Расіі. З прывітальным словам выступіў рэктар універсітэта, член-карэспандэнт НАН Беларусі, прафесар А.В. Рагачоў. На пленарным пасяджэнні з дакладам «Naród a struktura społeczna — zależności na przykładzie Rzeczypospolitej» выступілі Ryszard Radzik, dr hab., Profesor Люблінскага універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай; д-р. гістарычных навук, прафесар нашага універсітэта Г.Г. Лазько з дакладам «Палітыка Савецкай Расіі ў дачыненні да Беларусі ў кантэксце ленінскай канцэпцыі самавызначэння народаў (кастрычнік 1917 г. — студзень 1919 г.)», к.і.наук, дацэнт Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Новікаў Сяргей Яўгенавіч з дакладам «5-тыдневая бітва пад Гомелем у 1941 годзе: нямецкі Погляд
» і інш.
Канферэнцыі20 красавіка 2012 на базе Чарнігаўскага філіяла Кіеўскага універсітэта славістыкі адбылася II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сучасны свет: праблемы і перспектывы». У рамках канферэнцыі адбылося пасяджэнне круглага стала, на якім абмяркоўваліся надзённыя пытанні, у прыватнасці адносіны Украіны, Расіі і Беларусі — іх агульная гісторыя, сучаснасць, а таксама бліжэйшыя перспектывы.
Удзельнікамі былі не толькі выкладчыкі ЧФ Ксу, але і дэлегаты Міністэрства замежных спраў Украіны, пасольстваў Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі мясцовай улады і іншых навукова-адукацыйных устаноў. У прыватнасці, Парфіяновіч Юрый Вітольдавіч — Саветнік Пасольства Рэспублікі Беларусь, Лявіцкі Яўген Віктаравіч — Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Першага дэпартамента МЗС Украіны і інш.
У анлайн-рэжыме прымалі ўдзел навукоўцы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Францыска Скарыны. (К.г.н., дацэнт Мязга, д-р. гіст. навук, прафесар Г.Г. Лазько, к.г.н., дацэнт Г.А. Алексейченко, к.г.н., дацэнт А. А. Рубан).

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »