Исторический

logo

факультет

Навiны 2018/2019

Навiны 2018/2019

27 чэрвеня 2019 г. у Мінскім Міжнародным адукацыйным цэнтры імя Й. Рау адбыўся міжрэлігійны семінар “Трасцянец у біблейская і гістарычнай памяці веруючага чалавека”. Трасцянец – гэта лагер смерці пад Мінскам, дзе ў гады Другой сусветнай вайны знішчаліся пераважна яўрэі, як мясцовыя, так і тыя, якіх прывозілі з іншых еўрапейскіх краін.

У працы семінара прыняў удзел дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка.

Асноўныя даклады на семінары былі зроблены выпускнікамі Інстытута тэалогіі БДУ. Адбылася вельмі зацікаўленая дыскусія па праблеме міжрэлігійнага дыялогу ў Беларусі, ў якой прынялі ўдзел прадстаўнікі іўдаізму, праваслаўя, каталіцтва і пратэстанцтва.

Было прынята рашэнне аб правядзенні наступнага семінара па дадзенай тэматыцы ў кастрычніку гэтага года.

Навiны 2018/2019

10-21 чэрвеня 2019 г. дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка праходзіў стажыроўку на кафедры філасофіі культуры БДУ. Гэта адна з вядучых філасофскіх кафедр у краіне. Навуковым кіраўніком стажыроўкі быў празначаны прафесар А.А. Лягчылін.

В.А. Адзіночанка наведаў заняткі вядучых выкладчыкаў кафедры, пазнаёміўся з навуковай вучэбна-метадычнай і выхаваўчай працай. Таксама атрымаў шэраг кансультацый па пытаннях выкладання філасофскіх дысцыплін.

З працамі выкладчыкаў кафедры філасофіі культуры В.А. Адзіночанка пазнаёміўся ў Нацыянальнай бібліятэцы.

На фота: В.А. Адзіночанка з загадчыцай кафедры В.С. Сайганавай і прафесарам Т.Г. Румянцавай.

Навiны 2018/2019Навiны 2018/2019

30-31 мая 2019 г. у Мінску адбыліся XXV Юбілейныя Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні “Спадчына святых Кірылы і Мяфодзія ў сусветная духоўнай культуры”. У іх працы прыняў удзел дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка, які выступіў з дакладам “Вывучэнне сучаснай беларускай культуры праз яе рэлігійны складнік”.

Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні праводзяцца з 1994 года і з’яўляюцца значнай падзеяй у культурным жыцці Беларусі. На іх прыязджаюць навукоўцы і рэлігійныя дзеячы з розных краін. Праводзіць чытанні Інстытут тэалогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Рэгулярна працуюць студэнцкія секцыі, на якіх робяць даклады студэнты з краін СНД.

30 мая 2019 г. в группе Би-32 биологического факультета проводилось заседание круглого стола по теме «Смысл и содержание категории “духовность”». Была предложена презентация, видео (15 мин). Обсуждались следующие вопросы: какой смысл вы вкладываете в понятие духовность, что такое ценность, каким образом взаимосвязаны «духовность» и «ценность»  и др.

24 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-21, а 28 мая в группе Б-22 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Значение экономической сферы общества» (Экономическое воспитание).
 • Диспут «Концепция устойчивого развития» (Экологическое воспитание).
 • 13-18 мая Н.О. Сиротко провела 4 круглых стола по теме «Гендер: особенности понимания вопроса» со студентами групп ПМ-31, ПМ-32, ЭК-31, СП-14.

  20-25 мая Н.О. Сиротко провела 4 круглых стола по теме «Гражданственность и патриотизм: источники формирования» со студентами групп ПМ-31, ПМ-32, ЭК-31, СП-14.

  22 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-23 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Стремление к истине как движущая сила учёного» (Нравственное воспитание).
 • Круглый стол «Значение экономической сферы общества» (Экономическое воспитание).
 • Диспут «Концепция устойчивого развития» (Экологическое воспитание).
 • 21 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-22 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Познание мира и себя в мире» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Круглый стол «Стремление к истине как движущая сила учёного» (Нравственное воспитание).
 • Навiны 2018/2019

  Навiны 2018/2019

  Навiны 2018/2019

  18 мая в рамках совместного проекта кафедры философии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины и Центра творчества детей и молодёжи Новобелицкого района г. Гомеля «Histori старший преподаватель Цацарин В. В. провёл встречу с учениками 8 – 9 классов школ № 2 и № 41 г. Гомеля. Он рассказал о Гомельском госуниверситете и более подробно – историческом факультете, специальностях, по которым ведётся подготовка, особенностях поступления и обучения.

  17 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-21 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Познание мира и себя в мире» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Круглый стол «Стремление к истине как движущая сила учёного» (Нравственное воспитание).
 • 15 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-23 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Философы о бытии и смысле жизни человека» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Дискуссию «Как не потерять себя в современном информационном потоке» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Диспут «Роль семьи в информационную эпоху» (Семейное воспитание).
 • Круглый стол «Познание мира и себя в мире» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • 14 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-22 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Философы о бытии и смысле жизни человека» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Дискуссию «Как не потерять себя в современном информационном потоке» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Диспут «Роль семьи в информационную эпоху» (Семейное воспитание).
 • Навiны 2018/2019

  15-17 мая 2019 г. дацэнт кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А. Адзіночанка ў якасці старшыні камісіі прыняў удзел ў прыёме кандыдацкага экзамену па агульнаадукацыйнай дысцыпліне “Філасофія і метадалогія навукі” у Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя І.П. Шамякіна.

  Мазыр з’яўляецца цэнрам вяслярнага спорту ў Беларусі, таму трэцюю частку тых, хто здаваў кандыдацкі экзамен, склалі магістранты і сашукальнікі факультэта фізічнай культуры. Для іх характэрна асэнсаванае ўспрыманне філасофскіх ведаў і імкненне да разважанняў.

  Магістранты-педагогі, якіх было большасць, адрозніваюцца ад сваіх калег з Гомельскага ўніверсітэта лепшай дасведчанасцю ў практычных пытаннях і цікавасцю да светапоглядных праблем.

  11 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-23 биологического факультета мероприятия:

 • Круглые столы «Понимание долга и морали И. Кантом» (нравственное воспитание).
 • Диспуты «Философский плюрализм и неклассическая философия» (поликультурное воспитание).
 • Дискуссии «Экологизация современного философского мышления. Идея коэволюции природы и общества» (экологическое воспитание).
 • Круглые столы «Белорусские мыслители о патриотизме» (патриотическое воспитание).
 • 10 мая в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемой дисциплины старший преподаватель Цацарин В. В. провёл в группе Б-21 биологического факультета мероприятия:

 • Круглый стол «Философы о бытии и смысле жизни человека» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Дискуссию «Как не потерять себя в современном информационном потоке» (Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности).
 • Диспут «Роль семьи в информационную эпоху» (Семейное воспитание).
 • 30 апреля – 3 мая старший преподаватель Цацарин В. В. в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемых дисциплин провёл в группах Б-22 и Б-21 биологического факультета:

 • Круглые столы «Понимание долга и морали И. Кантом» (нравственное воспитание).
 • Диспуты «Философский плюрализм и неклассическая философия» (поликультурное воспитание).
 • Дискуссии «Экологизация современного философского мышления. Идея коэволюции природы и общества» (экологическое воспитание).
 • Круглые столы «Белорусские мыслители о патриотизме» (патриотическое воспитание).
 • 30 апреля доцент Корень Е. В. в рамках повышения воспитательного потенциала преподаваемых дисциплин провела в группах Фпр-34 и СБ-35 факультета физики и информационных технологий беседы:

 • Белорусские просветители о патриотизме (Патриотическое воспитание).
 • Роль философских знаний в осуществлении межкультурного диалога (Поликультурное воспитание).
 • Экологическая культура как условие нравственности человека и общества (Экологическое воспитание).
 • Навiны 2018/2019Навiны 2018/2019

  29 апреля в рамках XLVIII студенческой научной конференции «Дни студенческой науки» была проведена секция «Актуальные проблемы философии». В этом году участники были разделены на две подсекции. Первую для магистрантов проводила в корпусе 2, аудитории 2-22 доцент Степанюк В. К. Вторую для студентов – в корпусе 1, аудитория 2-17 старший преподаватель Цацарин В. В.

  Круглы стол

  Навiны 2018/2019

  kr1

  26 красавіка на кафедры філасофіі ў межах дзейнасці Гомельскага аддзялення Беларускага філасофскага таварыства адбыўся міжкафедральны круглы стол на тэму “Філасофскія, паліталагічныя і гістарычныя аспекты мясцовага самакіравання”.

  На круглым стале з паведамленнямі выступілі дацэнты кафедры філасофіі, палітычнай сацыялогіі і агульнай гісторыі: В.А. Адзіночанка, Д.У. Малахаў, М.Я. Цішкевіч, А.П. Касьяненка, Г.А. Аляксейчанка.

  Адбылася зацікаўленая дыскусія. Былі выказана меркаванні па праблеме развіцця мясцовага самакіравання, як шляху фарміравання грамадзянскай супольнасці ў сучаснай Беларусі.

  Па выніках круглага стала яго ўдзельнікі выказалі жаданне праводзіць падобнвя сустрэчы і надалей.

  15-20 апреля Н.О. Сиротко провела 4 круглых стола по теме «Мое идеальное государство» со студентами групп ПМ-31, ПМ-32, ЭК-31, СП-14.

  22-26 апреля Н.О. Сиротко провела 4 круглых стола по теме «Земля – наш общий дом: экологическая перспектива» со студентами групп ПМ-31, ПМ-32, ЭК-31, СП-14.

  Навiны 2018/2019

  25 апреля старший преподаватель Цацарин В. В. с группой ЛХ-21 биологического факультета посетили интерактивную выставку «Лагерь смерти Тростенец: история и память».

  Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

  Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

  Choose Language »