Исторический

logo

факультет

Шыляеў Антон Паўлавіч

Шыляеў Антон Паўлавіч

Намеснік дэкана гістарычнага факультэта па выхаваўчай рабоце

Магістр гістарычных навук, старшы выкладчык

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в Web Of Science

Профиль в ResearchGate

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя, ГДУ, 2009 г.

​ магістратура, 2011 г.

​ аспірантура, БДУ (г. Мінск), 2016 г.

Прафесійны шлях:

​ выкладчык-стажор – 2010-2011 г.

​ асістэнт – 2001-2016 гг.

​ старшы выкладчык – 2016 г. – па цяперашні час

Стажыроўкі:

​ Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2012 г., 2018 г., 2020 г.

​ Варшаўскі ўніверсітэт (г. Варшава, Польшча) – 2013 г.

 Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2019 г.

Сяброўства ў навуковых таварыствах:

​ СНДЛ «Белы Крыж» — арганзатар.

Навуковыя інтарэсы:

​  ваенная гісторыя 14-16 стст.

Некаторыя публікацыі:

Шиляев, А.П. Войсковые урядники в системе управления войском ВКЛ во второй половине 16 – начале 17 века / А.П. Шиляев // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. — 2018. — № 4 (109). — С. 86-92.

Шиляев, А.П. Соотношение различных воинских формирований в армии ВКЛ в конце 16 – начале 17 вв. / А.П. Шиляев // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : Сер.Гуманитарные науки. — 2017. — № 1(100). С. 65-70.

​ Шиляев, А. П. Польская пехота конца 16 – начала 17 вв. / А.П. Шиляев // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.- 2012 .- № 4.- С.134-138.

​ Шиляев, А.П. Организация армии ВКЛ в конце 16 – начале 17 в./ А.П. Шиляев // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнік навук. артыкулаў. Вып. 2. / рэдкал.: Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 5–9.

​ Шиляев, А.П. Посполитое рушение как часть войска Великого княжества Литовского // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнік навук. артыкулаў; вып. 4; рэдкал.: Р.Р. Лазько [і інш.]. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2015. – С. 27-31.

​ Шиляев, А.П. Власть гетманов в войске ВКЛ конца 16 – начала 17 в. // Гістарычныя шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: зборнік навуковых артыкулаў: Вып. 2 / рэдкал.: Р.Р.Лазько (гал.рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. Ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – С. 14-21.

 Шиляев, А.П. Кавалерия ВКЛ после реформ Владислава IV // Беларусь і суседзі: гістарычны вопыт стасункаў народаў і дзяржаў Цэнтральна – Усходняй Еўропы : матэрыялы міжнар. навук. канф. (Гомель, 29–30 мая 2018 г.) / М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны ; рэдкал. : Р.Р. Лазько [і інш.]. – Гомель; ГДУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 17–20.

 Шиляев, А.П. Регламентация воинской службы в ВКЛ в XVI – начале XVII  в. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 26–34.

 Шиляев А.П. Конфессиональное положение в войске ВКЛ второй половины 16 века / А.П.Шиляев // Православие в прошлом и настоящем: сборник научных статей / редкол. : С. А. Черепко (гл. ред.) [и др.] ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 29-33

 Шиляев А.П. Реформа артиллерии ВКЛ при короле Владиславе IV / А.П.Шиляев // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 7. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 11-14

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »