Исторический

logo

факультет

НИРС

Навукова-даследчая работа студэнтаў (НДРС) з’яўляецца важнай неад’емнай часткай вучэбна-выхаваўчага працэса на гістарычным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны.

Мэта НДРС – стварэнне ўмоў для рэалізацыі творчых здольнасцей студэнтаў, развіцця іх прафесіяналізму, сацыяльна-псіхалагічнай кампетэнтнасці для працы ў навуковых калектывах, актыўнага ўключэння ў навукова-даследчую дзейнасць вну, а таксама павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і развіццё навуковага патэнцыялу.

На гістарычным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны вялікая ўвага надаецца стварэнню неабходных умоў для навукова-даследчай работы студэнтаў, развіццю і удасканаленню яе форм. Студэнты маюць магчымасць займацца навуковымі даследаваннямі пры падрыхтоўцы паведамленняў, дакладаў і рэфератаў, напісанні курсавых і дыпломных работ, падчас удзелу ў вучэбна-вытворчых практыках, навуковых экспедыцыях, у сумесных праектах з музейнымі ўстановамі і г.д. Студэнты таксама займаюцца навукова-даследчай работай у факультэцкіх гуртках “Белы Крыж”, “Сябры музея”, “Лабараторыя па даследаванню гісторыі ўніверсітэта”, “Тамга”, “Ваколіца”.

Жадаючыя і здольныя могуць прымаць удзел ў шматлікіх навуковых канферэнцыях, што праводзяцца на тэрыторыі нашай краіны і па-за яе межамі. Традыцыйна на факультэце адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя, па выніках якой найбольш грунтоўныя і цікавыя паведамленні публікуюцца.

Штогод навукова-даследчай работай займаецца прыкладна 30% студэнтаў гістарычнага факультэта. У асноўным гэта студэнты 2-4 курсаў, а таксама найбольш здольныя студэнты 1-га курса.

На працягу 2020 г. студэнты прынялі удзел у 10 навуковых канферэнцыях: міжнародных, рэспубліканскіх, рэгіянальных.  Было апублікавана 117 навуковых работ.

Лепшыя работы студэнтаў факультэта кожны год прадстаўляюцца на Рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых работ, а таксама ўкараняюцца ў вучэбны працэс на факультэце.

Лаурэатам Рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ 2020 г. стаў М.А. Артюшка (Навуковы кіраўнік – Д.М. Талочка, канд. гіст. навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Дыпломы II катэгорыі атрымалі:

В.А. Грынкевіч (Навуковы кіраўнік – М.М. Мязга, доктар гіст.навук, прафесар, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

І.М. Куцікаў (Навуковы кіраўнік – М.М. Мязга, доктар гіст.навук, прафесар, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Н.І. Чэкан (Навуковы кіраўнік – Н.В. Корнікава, ст.выкладчык кафедры гісторыі Беларусі)

Дыпломы II катэгорыі атрымалі:

Я.М. Захаранка (Навуковы кіраўнік – Н.В. Корнікава, ст.выкладчык кафедры гісторыі Беларусі).

І.М. Ненадавец (Навуковы кіраўнік – А.П. Шыляеў, ст.выкладчык кафедры кафедры ўсеагульнай гісторыі).

С.Я. Тамашкова (Навуковы кіраўнік – С.Б. Жыхараў, канд. гіст. навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін).

Студэнты, якія дасягнулі найбольшых поспехаў у галіне навуковых даследаванняў, пасля заканчэння ўніверсітэта звычайна паступаюць у магістратуру, аспірантуру і працягваюць займацца навуковай дзейнасцю на прафесійным узроўні.

Каардынуе навукова-даследчую работу студэнтаў гістарычнага факультэта Савет па НДРС, які узначальвае дэкан, кандыдат гістарычных навук, дацэнт С.А. Чаропка. Намеснікам дэкана па навукова-даследчай рабоце студэнтаў з’яўляецца кандыдат гістарычных навук, дацэнт С.Ф. Верамееў.

Студэнты, якія дасягнулі найбольшых поспехаў

у навукова-даследчай рабоце

2019-2020

НИРС

Солодкин Алексей, 3 курс

НИРС

Владислава Полевикова, 4 курс

НИРС

Юлия Примачёва, 4 курс

НИРС

Александра Кравцова, 4 курс

2018-2019

НИРС

Iна Нянадавец

НИРС

Арцём Хамкоў

НИРС

Максiм Савянок

НИРС

Марыя Лахмакова

НИРС

Змiцер Бальшой

НИРС

Дзянiс Кавальчук

2015-2017

НИРС

Анастасія Радоўская

НИРС

Вераніка Гардзей

НИРС

Вольга Пранабіс

НИРС

Таццяна Гарэлікава

НИРС

Вольга Пасталоўская

НИРС

Аляксандр Фелькін

НИРС

Настасся Казлова

НИРС

Яўген Ермакоў

НИРС

Аксана Лабовіч

На працягу 2017 г. студэнты прынялі удзел у 20 навуковых канферэнцыях: міжнародных (у тым ліку ў Украіне, ЗША), рэспубліканскіх і рэгіянальных.  Было апублікавана (самастойна ці ў сааўтарстве з выкладчыкамі) 165 работ.

На працягу 2018 г. студэнты прынялі удзел у 15 навуковых канферэнцыях: міжнародных (Украіна, Казахстан), рэспубліканскіх, рэгіянальных і універсітэцкіх. Было апублікавана (самастойна ці ў сааўтарстве з выкладчыкамі) 139 работ.

Лепшыя работы студэнтаў кожны год прадстаўляюцца на Рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых работ, а таксама ўкараняюцца ў вучэбны працэс на факультэце.

Па выніках Рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ 2017 г. атрымалі дыпломы I катэгорыі:

Я.С. Ярмакоў (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

М.М. Шпет (Навуковы кіраўнік – А.М. Кротаў, канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Дыпломы II катэгорыі:

Казлова Н.І. (Навуковы кіраўнік – Верамееў С. Ф., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін)

Круглова А.С. (Навуковы кіраўнік – Жыхараў С.Б., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін)

Лапіцкі С.А. (Навуковы кіраўнік – А.М. Кротаў, канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Чэпрунова А.В. (Навуковы кіраўнік – Аляксейчанка Г.А., канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін).

Дыпломы III катэгорыі:

Гаўрыленка І.С. (Навуковы кіраўнік – Бабкоў А.М., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Караблёў Ю.Ю. (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Мяшкоў Р.В. (Навуковы кіраўнік – Пічукоў В.П., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі).

Пасталоўская О.В. (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Аляковiч Ю. В. (Навуковы кіраўнік – Пічукоў В.П., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі).

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »