Исторический

logo

факультет

Гісторыя кафедры ўсеагульнай гісторыі

Гісторыя кафедры ўсеагульнай гісторыі

Кафедра ўсеагульнай гісторыі была створана ў 1949 годзе на аснове кафедры гісторыі, якую ў першыя паваенныя гады ўзначальваў С.М. Арлоў.

У 1950 г. загадчыкам кафедры ўсеагульнай гісторыі быў прызначаны канд. гіст. навук, дацэнт К.В. Эле. Калектыў кафедры забяспечваў выкладанне шэрага профільных прадметаў. У прыватнасці, заг. кафедры дацэнт К.В. Эле выкладаў археалогію і гісторыю Старажытнага свету, дэкан гістарычнага факультэта А.М. Гурэвіч, які працаваў на кафедры, таксама выкладаў гісторыю Старажытнага свету. Гісторыю сярэдніх вякоў у 1945 г. чытаў студэнтам Я.Г. Фейгенберг, а ў сярэдзіне 1950-х — канд. гіст. навук А.І. Скрыначка, Новую гісторыю краін Усходу – канд. гіст. навук Э.Б. Модзіна.

У 1970-я гады кафедра ўсеагульнай гісторыі была аб’яднана з кафедрай гісторыі СССР, загадчыкам якой з 1972 г. стаў канд. гіст. навук, дацэнт Г.С.  Еўдакіменка. У гэты перыяд на кафедры працавалі вядомы ўсходазнавец, доктар гіст. навук, прафесар А.А.  Бенядыктаў, гісторыю краін Азіі і Афрыкі выкладаў канд. гіст. навук, дацэнт В.Ф.  Маслюкоў. Курсы Новай гісторыі і гісторыі краін Азіі і Афрыкі чыталі выкладнікі з Белдзяржуніверсітэта дактары гіст. навук, прафесары Л.М. Шнэерсон і Г.М. Трухноў. Напачатку 1980-х гг. кафедру ўзначаліла канд. гіст. навук, дацэнт З.М. Сарока.

У 1984 г. гэта кафедра гісторыі СССР і ўсеагульнай гісторыі была рэарганізавана і на яе базе былі створаны асобныя кафедра гісторыі СССР і кафедра ўсеагульнай гісторыі, першым кіраўніком якой стаў доктар гіст. навук, прафесар Р.Р. Лазько, які ўзначальваў кафедру да 2012 г. (з невялікім перапынкам). Спецыялізацыяй кафедры стала даследаванне новай і навейшай гісторыі краін Еўропы. У 1970-х – 1980-х гг. на кафедры працавалі медыявіст канд. гіст. навук, дацэнт А.А. Цітова, германіст канд. гіст. навук, дацэнт Л.М. Гаранін, археолаг канд. гіст. навук, дацэнт У.У. Багамольнікаў. У канцы 80-х  — пачатку 90-х гг. ХХ ст. на кафедры пачалі сваю працу асістэнты А.М. Кротаў і М.М. Мязга.

З 1998 па 2004 гг. кафедру ўзначальваў германіст канд. гіст. навук, дацэнт А.М. Бабкоў. У гэты час на кафедры з’явіліся новыя выкладчыкі — асістэнты Д.А. Ражкоў, А.В. Малкоў, С.А. Чаропка.

З 2012 г. загадчыкам кафедры з’яўляецца канд. гіст. навук, дацэнт С.А. Чаропка. На 2017-2018 г. на кафедры ўсеагульнай гісторыі працуе 8 выкладчыкаў, сярод якіх 2 прафесары, 5 дацэнтаў. Напрамкам навуковых даследаванняў кафедры з’яўляецца гісторыя краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў новы і навейшы час. Па дадзенай праблематыцы выкладчыкамі кафедры ўсеагульнай гісторыі абаронены 2 доктарскаія і 5 кандыдацкіх дысертацый. Выкладчыкі кафедры з’яўляюцца аўтарамі шэрагу манаграфій і навукова-папулярных выданняў. Заг. кафедры дацэнт С.А. Чаропка і ст. выкладчык А.П. Шыляеў займаюцца распрацоўкай пытанняў, звязаных з станаўленнем ваеннай справы ў Рэчы Паспалітай, месцам гэтай дзяржавы ў сістэме міжнародных адносін у XVI — XVIII стст. Першая сусветная вайна і праблема бежанства з’яўляюцца прадметам вывучэння дацэнта А.М. Бабкова. Гісторыя Польшчы міжваеннага перыяду, працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці з’яўляецца полем даследавання прафесара Р.Р. Лазько і дацэнта Д.М. Талочкі. Гісторыю міжнародных адносін міжваеннага перыяду вывучаюць прафесар М.М. Мязга і дацэнт А.М. Дуброўка. Даследаваннямі ў галіне імагалогіі займаецца дацэнт А.М. Кротаў.

Выкладчыкі кафедры актыўна павышаюць сваю навуковую і метадычную падрыхтоўку не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. За апошнія гады загадчык кафедры С.А. Чаропка прайшоў стажыроўкі ў Кракаўскім і Варшаўскім універсітэце (Польшча), Міжнародным цэнтры «Яд Вашэм» (г. Іерусалім, Ізраіль), Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя М.В. Ламаносава (Расійская Федэрацыя), прафесар Р.Р. Лазько ў Віленскім універсітэце (Літва), прафесар М.М. Мязга і дацэнты А.М. Кротаў і Д.М. Талочка — у МДУ імя М.В. Ламаносава (Расійская Федэрацыя), дацэнт А.М. Дуброўка — у Музеі Польскай гісторыі (г. Варшава) і Ягелонскім універсітэце (г. Кракаў, Польшча). Старшы выкладчык А.П. Шыляеў стажыраваўся ў Варшаўскім універсітэце.

Кафедра ўсеагульнай гісторыі з’яўляецца магутным навуковым цэнтрам, яна ўдзельнічае ў выкананні фінансуемай навуковай тэматыкі ў рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў. На яе базе рэгулярна праводзяцца міжнародныя канферэнцыі, сярод з якіх асабліва вылучаецца «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны», дзе сустракаюцца навукоўцы не толькі навуковых цэнтраў Беларусі, але і з Ізраіля, Літвы, Польшчы, Расійскай Федэрацыі, Славакіі, Украіны і Японіі. З 2012 г. на кафедры штогод выдаецца зборнік навуковых артыкулаў «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны».

Выкладчыкі кафедры актыўна ўдзельнічаюць у міжнародных праграмах акадэмічнага абмена. У 2017 г. загадчык кафелры С.А. Чаропка ў рамках праграмы «ERASMUS+» прачатаў курс лекцый для студэнтаў і аспірантаў Універсітэта Эберхарда і Карла ў г. Тубінген (Германія). У рамках праграмы «MOST» прыняў удзел у рабоце міжнароднага семінара ў г. Берлін (Германія).

З 2019 года загадчыкам кафедры з’яўляецца доктар гіст. навук, прафесар М.М. Мязга.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »