Исторический

logo

факультет

Новости 2020/2021 кафедра философии

Новости 2020/2021 кафедра философии

На замежных міжнародных канферэнцыях распаўсюджваецца практыка выдачы сэртыфікатаў удзельніка.

Такі сэртыфікат быў дасланы дацэнту кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А. Адзіночанку, які 10 снежня выступіў з дакладам на Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Глабальныя кантэксты выканання правоў і свабод чалавека”, арганізаванай Сілезскім універсітэтам (Польшча).

Навуковая канферэнцыя

10 снежня адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Глабальныя кантэксты выканання правоў і свабод чалавека”, арганізаваная Сілезскім універсітэтам (Польшча).

На канферэнцыі з дакладам “Праблема выканання правоў чалавека ў сучаснай Беларусі: рэлігійны аспект” выступіў дацэнт кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А. Адзіночанка.

У сувязі з COVID-19 канферэнцыя адбывалася on-line. Даклад В.А. Адзіночанкі быў выслуханы з вялікай цікавасцю, задаваліся пытанні аб рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі.

Навуковая канферэнцыя

Новости 2020/2021 кафедра философии

2 снежня 2020 г. ў ГДУ адбылася Міжнародная канферэнцыя “Праваслаўе ў грамадскім жыцці: традыцыя і сучаснасць”. Яна была арганізавана сумесна з Гомельскай епархіяй Беларускай праваслаўнай царквы.

На пленарным пасяджэнні канферэнцыі з дакладам “Праблема вызначэння месца хрысціянства ў прасторы сучаснай беларускай культуры” выступіў дацэнт кафедры філасофіі В.А.Адзіночанка. Ён сканцэнтраваў увагу на двух пытаннях: “Чаму зараз актуальна казаць пра прастору сучаснай беларускай культуры?” і “Якое месца займае ў ёй храсціянства?”.

Новости 2020/2021 кафедра философии

24 лістапада 2020 г. на пасяджэнні Навуковага Клуба Беларускага філасофскага таварыства з дакладам “Беларусь паміж Усходам і Захадам: рэлігійны аспект” выступіў дацэнт кафедры філасофіі нашага ўніверсітэта В.А.Адзіночанка.

 

У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй пасяджэнне Клуба адбылося on-line.

 

Даклад быў праслуханы з цікавасцю.

 

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЙНовости 2020/2021 кафедра философии

 

В первой декаде ноября доценты Е.В.Корень, В.А.Одиноченко и старший преподаватель Н.О.Сиротко посетили общежития №№ 1,2,4, в которых проживают студенты исторического факультета. Преподаватели проверили соблюдение санитарных и противопожарных мер безопасности, познакомились с бытом учащихся, провели профилактические беседы о правилах проживания в общежитии в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

 

 

ИЗДАНО УЧЕБНовости 2020/2021 кафедра философииНОЕ ПОСОБИЕ ПО ФИЛОСОФИИ

 

В издательстве «Вышэйшая школа» (г. Минск) вышло учебное пособие «Философия» с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Автор – доктор философских наук, профессор кафедры философии ГГУ им. Ф.Скорины Владимир Николаевич Калмыков.

В пособии определяется роль философии в обществе, дается обзор философской мысли, излагаются теоретические основы философии. Привлечены новейшие теоретические и научно-методические публикации.

Издание адресовано студентам, магистрантам учреждений высшего образования.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

29.10.2020 г. заведующий кафедрой философии В.К.Степанюк с группой ЭУ-11 посетили минералогический музей геолого-географического факультета ГГУ. Студенты познакомились с полезными ископаемыми Беларуси, почувствовали запах нефти, увидели ценные экспонаты музея. Интересную и увлекательную экскурсию провела старший преподаватель кафедры геологии и географии Т.А.Мележ.

Новости 2020/2021 кафедра философии

22 кастрычніка 2020 г. дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка разам са студэнтамі трэццяга курса гістарычнага факультэта (група Г-31) наведаў каталіцкі храм Нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, які знаходзіцца побач з нашым універсітэтам.

Наведванне адбылося ў пазавучэбны час, і яго мэтай з’явілася не толькі пашырэнне ведаў студэнтаў-гісторыкаў аб сучаснай рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі, але і фарміраванне ў іх пачуцця талерантнасці. Беларусь – традыцыйна шматканфесійная краіна, і для яе характерна мірнае суіснаванне прадстаўнікоў розных веравызнанняў.

Студэнты праявілі вельмі вялікую цікавасць да таго, што яны пабачылі, і задалі шмат пытанняў. Карысць ад наведвання відавочная.

Новости 2020/2021 кафедра философииНовости 2020/2021 кафедра философии

У Мінскім міжнародным цэнтры імя Й. Рау 19 кастрычніка 2020 г. адбыўся міжрэлігійны семінар на тэму “Рэлігія і новыя формы духоўна-маральнага выхавання дзяцей і моладзі”.

У яго працы прыняў удзел дацэнт кафедры філасофіі В.А. Адзіночанка.

Выступалі прадстаўнікі розных канфесій, якія казалі аб праблемах духоўнага выхавання ва ўмовах сучаснай Беларусі і прапаноўвалі свае варыянты іх вырашэння.

Удзельнікам семінара асабліва запомніўся майстар-клас валанцёрскага праекта студэнтаў БДПУ імя М. Танка “Крылы анёла”. Было паказана, як рабіць традыцыйныя беларускія лялькі. У дацэнта В.А. Адзіночанка гэта атрымалася.

 

Новости 2020/2021 кафедра философии16.10.2020 г. зав. кафедрой философии В.К.Степанюк провела в группе ГР-21 беседу на тему «Мир человека и мир культуры в современную информационную эпоху». Активное участие в обсуждении принял студент из Туркменистана Башимов Амангельди.

 

 

15 октября 2020 года заведующий кафедрой философии В.К.Степанюк провела с коллективом кафедры Единый день информирования на тему «Республика Беларусь – социальное государство: сущность и основные направления государственной социальной политики». Особое внимание было уделено таким направлениям государственной политики, как социально-трудовая сфера, доступность медицины и качественного образования.

Новости 2020/2021 кафедра философии

17.09.2020 г. в рамках Единого дня информирования на кафедре философии прошла беседа на тему «Профилактика вирусных заболеваний и проведение организационных, санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в Гомельской области». Зав.кафедрой философии В.К.Степанюк ознакомила присутствующих с информацией Главного управления здравоохранения облисполкома, а также с информационными материалами к Всемирному дню охраны труда.

Новости 2020/2021 кафедра философии

4 верасня намеснiк дэкана, ст.выкл. Н.А.Сiротка наведала адкрыццё выставы «КОЛА ЖЫЦЦЯ БЕЛАРУСА», што адбылося ў Музеі гісторыі горада Гомеля.

ИЗДАН СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Новости 2020/2021 кафедра философии

На кафедре философии Гомельского государственного университета издан сборник научных статей «Многомерность и полифункциональность культуры».

В сборнике культура предстает как универсальное и проблематичное явление. Дан анализ культуры в контексте глобальных проблем и вызовов современности, культуры хозяйствования, управления, места субъекта истории в социальной динамике. Исследованы философия, наука и религия как формы культуротворчества. Рассмотрены проблемы информационного общества, цифровизации, социального капитала, гендерной политики, роли мировоззрения в культуре врачевания и др.

Привлечены социологические исследования, представлен фактологический материал.

 

Новости 2020/2021 кафедра философии

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »