Исторический

logo

факультет

НДРС

Студэнты, якія дасягнулі найбольшых поспехаў

у навукова-даследчай рабоце

2018-2019

НДРС

Iна Нянадавец

НДРС

Арцём Хамкоў

НДРС

Максiм Савянок

НДРС

Марыя Лахмакова

НДРС

Змiцер Бальшой

НДРС

Дзянiс Кавальчук

2015-2017

НДРС

Анастасія Радоўская

НДРС

Вераніка Гардзей

НДРС

Вольга Пранабіс

НДРС

Таццяна Гарэлікава

НДРС

Вольга Пасталоўская

НДРС

Аляксандр Фелькін

НДРС

Настасся Казлова

НДРС

Яўген Ермакоў

НДРС

Аксана Лабовіч

Навукова-даследчая работа студэнтаў (НДРС) з’яўляецца важнай неад’емнай часткай вучэбна-выхаваўчага працэса на гістарычным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны.

Мэта НДРС – стварэнне ўмоў для рэалізацыі творчых здольнасцей студэнтаў, развіцця іх сацыяльна-псіхалагічнай кампетэнтнасці для працы ў навуковых калектывах, актыўнага ўключэння ў навукова-даследчую дзейнасць вну, а таксама павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і развіццё навуковага патэнцыялу.

На гістарычным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны вялікая ўвага надаецца стварэнню неабходных умоў для навукова-даследчай работы студэнтаў, развіццю і удасканаленню яе форм. Студэнты маюць магчымасць займацца навуковымі даследаваннямі пры падрыхтоўцы паведамленняў, дакладаў і рэфератаў, напісанні курсавых і дыпломных работ, падчас удзелу ў вучэбна-вытворчых практыках, навуковых экспедыцыях, у сумесных праектах з музейнымі ўстановамі і г.д. Студэнты таксама займаюцца навукова-даследчай работай у факультэцкіх гуртках “Тамга”, “Ваколіца”, “Сябры музеяў”, “Белы Крыж”, “Памяць”.

Жадаючыя і здольныя могуць прымаць удзел ў шматлікіх навуковых канферэнцыях, што праводзяцца на тэрыторыі нашай краіны і па-за яе межамі. Традыцыйна на факультэце адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя, па выніках якой найбольш грунтоўныя і цікавыя паведамленні публікуюцца.

Штогод навукова-даследчай работай займаецца да 30% студэнтаў гістарычнага факультэта. У асноўным гэта студэнты 2-4 курсаў, а таксама найбольш здольныя студэнты 1-га курса.

На працягу 2017 г. студэнты прынялі удзел у 20 навуковых канферэнцыях: міжнародных (у тым ліку ў Украіне, ЗША), рэспубліканскіх і рэгіянальных.  Было апублікавана (самастойна ці ў сааўтарстве з выкладчыкамі) 165 работ.

На працягу 2018 г. студэнты прынялі удзел у 15 навуковых канферэнцыях: міжнародных (Украіна, Казахстан), рэспубліканскіх, рэгіянальных і універсітэцкіх. Было апублікавана (самастойна ці ў сааўтарстве з выкладчыкамі) 139 работ.

Лепшыя работы студэнтаў кожны год прадстаўляюцца на Рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых работ, а таксама ўкараняюцца ў вучэбны працэс на факультэце.

Па выніках Рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ 2017 г. атрымалі дыпломы I катэгорыі:

Я.С. Ярмакоў (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

М.М. Шпет (Навуковы кіраўнік – А.М. Кротаў, канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Дыпломы II катэгорыі:

Казлова Н.І. (Навуковы кіраўнік – Верамееў С. Ф., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін)

Круглова А.С. (Навуковы кіраўнік – Жыхараў С.Б., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін)

Лапіцкі С.А. (Навуковы кіраўнік – А.М. Кротаў, канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Чэпрунова А.В. (Навуковы кіраўнік – Аляксейчанка Г.А., канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін).

Дыпломы III катэгорыі:

Гаўрыленка І.С. (Навуковы кіраўнік – Бабкоў А.М., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Караблёў Ю.Ю. (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Мяшкоў Р.В. (Навуковы кіраўнік – Пічукоў В.П., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі).

Пасталоўская О.В. (Навуковы кіраўнік – С.А. Чаропка, канд.гіст.навук, дацэнт, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі).

Аляковiч Ю. В. (Навуковы кіраўнік – Пічукоў В.П., канд.гіст.навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі).

Тыя студэнты, хто дасягнуў найбольшых поспехаў у галіне навуковых даследаванняў, пасля заканчэння ўніверсітэта звычайна паступаюць у магістратуру, аспірантуру і працягваюць у далейшым займацца навуковай дзейнасцю прафесійна.

Каардынуе навукова-даследчую работу студэнтаў гістарычнага факультэта Савет па НДРС, які узначальвае дэкан, доктар гістарычных навук, дацэнт М.М. Мязга. Намеснікам дэкана па навукова-даследчай рабоце студэнтаў з’яўляецца кандыдат гістарычных навук, дацэнт Верамееў С.Ф.


Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »