Исторический

logo

факультет

Дысцыпліны кафедры

Гістарычны факультэт. Кафедра ўсеагульнай гісторыі
Спецыяльнасць «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)»

Гістарычная геаграфія
Гісторыя старажытнага свету
Гісторыя першабытнага грамадства
Гісторыя краін Азіі і Афрыкі
Гісторыя культуры Еўропы ў новы і навейшы час
Гісторыя сярэдніх вякоў
Гісторыя новага часу
Гісторыя краін Лацінскай Амерыкі
Гісторыя навейшага часу
Гісторыя міжнародных адносін навейшага часу
Гісторыя заходніх і паўднёвых славян
Гістарыяграфія новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі
Д/С Міжнародныя адносіны ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе  ў XVI – XVIII стст.
Д/С Савецка-польска-германскія адносіны ва ўмовах станаўлення і пачатковага этапа эвалюцыі Версальскай сістэмы (1918-1926 гг.).
Д/С Міжнародныя адносіны ва Усходняй Еўропе (1932-1939 гг.)
Д/С Фашысцкія рэжымы ў Германіі і Італіі ў міжваенны перыяд

Спецыяльнасць «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны»
(па напрамках)

Усеагульная гісторыя
Усеагульная гісторыя мастацтва
Тэорыя і гісторыя культуры
Гісторыя кульутры краін Цэнтральнай і Заходняй Еўропы
Гісторыя першабытнага грамадства
Гісторыя славянскіх краін
Гісторыя кульутры краін Еўропы
Ваенная гісторыя ў музейных зборах Беларусі
Геаграфія турызму
Музеі еўрапейскіх краін

Спецыяльнасць «Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый

(міжнародны турызм)»

Беларусь у сістэме міжнародных адносін навешага часу

Інфармацыйныя тэхналогіі ў сферы турызму

Тэорыя і гісторыя трызму

Геграфія міжнароднага турызму

Гістарычная геграфія

Гісторыя кульутры краін Еўропы
Музеі еўрапейскіх краін

Магістратура спецыяльнасць «Гісторыя» прафілізацыя «Усеагульная гісторыя»

Беларусь ў польска-савецкіх адносінах 1918-1939 гг.
Ваенная гісторыя Беларусі ў кантэксце ўсеагульная гісторыі
Сучасныя тэндэнцыі і навацыі вывучэння айчыннай і ўсеагульнай гісторыі
Тэрытарыяльна-палітычнае пераўладкаванне ва Усходняй Еўропе (жнівень 1939 – ліпень 1940 гг.)
Мадэрнізацыйныя працэсы ў странах Захаду ў 16-20 стстс.
Стэрэатыпы і прадузятасці ў міжнацыянальных адносінах

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »