Исторический

logo

факультет

Лазько Рыгор Рыгоравіч

Лазько Рыгор Рыгоравіч

Лазько Рыгор Рыгоравіч

Доктор исторических наук, профессор

Профиль в Google Академии

Профиль в РИНЦ

Профиль в ORCID

Профиль в Web Of Science

Профиль в ResearchGate

Профиль в Mendeley

Адукацыя:

​ Гісторыя, БДУ (г. Мінск), 1973 г.

​ аспірантура, БДУ (г. Мінск), 1978 г.

​ дактарантура, БДУ (г. Мінск), 2001 г.

Прафесійны шлях:

​ асістэнт – 1973-1975 гг., 1978-1980 гг.

​ старшы выкладчык – 1980-1984 гг.

​ дацэнт – 1984 г.

​ загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі – 1984-1998 гг., 2004-2012 гг.

​ прафесар – 2012 – па цяперашні час

Чытал лекцыі па гісторыі міжнародных адносін:

​ Вышэйшая гандлёвая школа (г. Пётркуў Трыбунальскі, Польшча) 2012-2014 гг.

Стажыроўкі:

​ Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В.Ламаносава, 1984 г.

​ Львоўскі ўніверсітэт імя І. Франка, 1987 г.

​ Варшаўскі ўніверсітэт, (г. Варшава, Польшча), 1988 г.

​ Архіў новых актаў, (г. Варшава, Польшча), 1988 г.

​ Вільнюскі ўніверсітэт (г. Вільнюс, Літва), 2010 г.

​ Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2006 г., 2016 г.

 Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2020 г.

Навукоывя інтарэсы:

​ Міжнародныя адносіны, гісторыя Польшчы, знешняя палітыка Савецкай Расіі / СССР у міжваенны час

Некаторыя публікацыі:

​ Лазько Р.Р. Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932-1939). – Мн.: БДУ, 2000. – 354 с.;

 Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 5 / Р.Р. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. — Гомель, 2016. — 120 с.

Лазько Р.Р. Матэрыялы з беларускiх архiваў аб еўрапейскай палiтыцы: СССР у пачатку Другой сусветнай вайны // Працы гістарычнага факультэта БДУ Вып.3. — 2008. — 251 с.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А. Всемирная история новейшего времени. 1918-1945. Экспремент. Учебник для 9 кл. школ с русск. яз. Обучения. Рекомендов. Ред.-изд. советом Нац-го ин-та образования. – Мн.: Адукацыя и выхаванне, Выд. цэнтр БДУ, 2002. – 180 с.

​ Лазько Р. Р., Кротаў А. М., Мязга М. М. Беларусь ў еўрапейскай палітыцы. 1918-1925 гг. Нарысы. – Гомель, 2003. – 126 с.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А., С. В. Панов и др. Всемирная история новейшего времени: Учеб. пособие для 9-го кл. общеобразовательного учреждения с русским языком обучения / Под ред. Г. А. Космача – 3-е изд.; Допущ. Министерством образования Республики Беларусь. – Мн.: Нар. Асвета, 2003.- 320 с.; ил.

​ Лазько Г.Г., Космач Г.А., С. В. Панов, В. В. Тугай. Всемирная история, 1945-2002 гг.: Экспремент. учебное пособие для уч-ся 10-го кл. школ с 12-летним сроком обуч. / Под ред. Г. А. Космача; Допущ. Министерством образования Республики Беларусь. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2003. – 223 с., ил.

 Лазько Р.Р. Антон Луцкевiч у Парыжы летам 1919 г. // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: навук. зб. Вып. 5 / Рэдкал. У. Н. Сiдарцоў (адк. рэд.), С.М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [i iнш.] – Мн: БГУ, 2009. – C. 102–110.

​ Лазько, Р. Белнацкам і Наркамнац: першы прыкры вопыт узаемаадносін (студзень – чэрвень 1918 г.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012 — №2. — С. 4 – 15.

​ Лазько, Р. Палітыка Савецкай Расіі ў дачыненні да Беларусі ў святле нацыянальнай праграмы партыі бальшавікоў (кастрычнік 1917 – пачатак 1919 г.)/ Р. Лазько // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012 — №7. — С. 3-11.

​ Гістарычныя шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне і ўзаемаўплывы : зборнік навуковых артыкулаў / Г.Г. Лазько [гал. рэд.] і інш. ; Міністэрства адукаціі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны. — Гомель, 2016. — 120 с.

​ Лазько Р. Р. Паўночна-Заходняя абласная арганізацыя РСДРП(б) – партыя ўлады ў Беларусі (лістапад 1917 – люты 1918 г.) // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2012. — №4. –С. 66 – 71.

​ Лазько Р.Р. Насуперак праўдзе і дзяржаўным інтарэсам (аб інтэрпрэтацыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці 1917 – 1920 гг. у адным дапаможніку для сярэдняй школы) // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2013. — №4. –С. 66 – 71.

​ Лазько Рыгор. Пачатак бальшавіцкай нацыянальнай палітыкі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013 – № 12. – С. 5–10.

​ Лазько, Р.Р. Першае святкаванне на Гомельшчыне “нацыянальнага свята беларускага народа” – дня вызвалення Беларусі // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины. – 2014 — №4. – С. 77 – 81.

​ Лазько Р. Р. Супрацоўніцтва ленінскага Саўнаркама з беларускімі нацыянальным арганізацыямі напярэдадні Ўсебеларускага з’езда 1917 г. // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — №1. – C. 3 – 12.

​ Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпыненае гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 1) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — №3. – С. 5 – 12.

​ Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпыненае гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 2) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. – №4. – С. 3 – 10.

​ Лазько Р.Р. Беларускае пытанне  на Трэцім Усерасійскім з’ездзе Саветаў: канец ілюзій / Р.Р. Лазько // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – №2. – С. 3–8.

​ Лазько Р. Р. Знешняя палітыка СССР у год прыходу А. А. Грамыкі на дыпламатычную службу / История международных отношений: историографические достижения и перспективы изучения: к 110-летию со дня рождения А. А.Громыко и 80-летию начала Второй мировой войны: сборник научных статей / Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины; Российский центр науки и культуры в Гомеле; редкол. : Н.Н.Мезга (гл. ред.) [и др.]. –Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – C. 39 – 48.

​ Лазько Р. Р. Усебеларускі з’езд 1917 года: адмовіцца ад ненавуковых штампаў у яго трактоўцы / Дзяржаўнасць Беларусі ў ХХ стагоддзі: да 100-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : В.А. Міхедзька (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. – С. 15–29.

 Лазько Р. Р. Аб неабходных папраўках у гістарыяграфі працэсу станаўлення беларускай дзяржаўнасці на пачатку навейшага часу / Р.Р.Лазько // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 7. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. — С.  73-78.

Наше местонахождение: 246019, г. Гомель, ул. Кирова 119, каб. 3-16(деканат)

Декан факультета — Черепко Станислав Александрович, кандидат исторических наук, доцент.

Choose Language »